ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Adalet Programı

Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm Burs Öğrenci Sayısı Ücretler (+ % 8 KDV)
Adalet Programı Ücretli 20.000 TL
Adalet Programı Burslu 9
Adalet Programı %50 Burslu 53
Adalet Programı