ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Bankacılık ve sigortacılık Programı

Özellikle Sigorta Sektöründe yaşanan değişim ve gelişimin yanı sıra toplumun her kesiminin var olan risklerini yönetme, azaltma, devretme veya olası riskleri farkında olma çabaları, Kamunun sigortacılığın önemini fark ederek gerekli düzenleme ve yeni ürünlerle ulusal fayda yaratmaya yönelmesi, alanında yetişmiş insan gücü ihtiyacını beraberinde getirmektedir.
Aynı zamanda Bankacılık ve Bankasürans alanında artan iş hacmi ve Pazar payına sahip olma çabalarına uyum sağlayan işgücüne duyulan ihtiyaçta artmaktadır.
Söz konusu ihtiyacı karşılamayabilmek ancak amaca uygun eğitim öğretim aracılığı ile mümkündür. Bu bağlamda Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Programı sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır.

Bölüm Burs Öğrenci Sayısı Ücretler (+ % 8 KDV)
Mimari Restorasyon Programı Ücretli 20.000 TL
Mimari Restorasyon Programı Burslu 5
Mimari Restorasyon Programı %50 Burslu 25