ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Tasarım şemsiyesi altında yer alan ve büyükten küçüğe, genelden özele sorumluluk alanları değişiklik gösteren sırasıyla, şehir bölge planlama, mimarlık, içmimarlık, endüstriyel tasarım meslekleri insanın farklılaşan yaşam alanlarından sorumlu ve birbiriyle her daim ilişkili faaliyet gösteren meslek gruplarıdır. İçmimarlık, çoğunlukla bir yapının iç mekanlarında, bazen de bir sınırı olmayan fakat insan bedeni ve yakın çevresiyle ilişkili işlevler için kullanılan mekanların tasarlanmasını kapsar (fuar stantları, sergileme elemanları, otobüs durakları, vb.). İçmimarlık, mekanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan, kamu sağlığı, güvenliği, konforu ve refahı için çalışan bir tasarımcı grubudur.

Bölüm Burs Öğrenci Sayısı Ücretler (+ % 8 KDV)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Yeni) Ücretli 40.000 TL
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Yeni) Burslu 8
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Yeni) %50 Burslu 42
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı