ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Kitle iletişim araçlarının etkinlik alanlarını hızla genişletmelerine koşut olarak radyo, televizyon ve sinema gibi kitle iletişimin çeşitli alanlarında görev yapacak profesyonellerin eğitimi de önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu alanlarda üretilecek ve topluma aktarılacak bilgi ve iletinin üretiminden dağıtımına hatta kullanımına dek insanlara fayda sağlayacak biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu durum da kitle iletişim sektörüne kalifiye meslek insanları kazandırmakla mümkün olmaktadır.

Bölüm Burs Öğrenci Sayısı Ücretler (+ % 8 KDV)
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretli 37.000 TL
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Burslu 4
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü %50 Burslu 25
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü