ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Sosyoloji

Sosyoloji, yerel ve küresel düzeyde toplumsal değişim ve dönüşümleri sistematik bir biçimde inceleyerek açıklayan; toplumsal sorunların çözümüne, sosyal, siyasal ve kültürel politikaların üretimine bilimsel katkı sunan, gelecekteki toplumsal yaşamı öngörmeye çalışan bir sosyal bilim dalıdır. Toplumsal gerçeği anlamlandırmak, toplumdaki grup dinamiklerini irdelemek, insanlar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri ortaya koymak, sosyal davranışı toplumsal bağlam içerisinde açıklamak sosyolojinin en temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu anlamda sosyolojinin araştırma konusu bireylerin toplumla ilişkilerinden, aile, din, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumların incelenmesine; kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Bölüm Burs Öğrenci Sayısı Ücretler (+ % 8 KDV)
Sosyoloji Bölümü Ücretli 30.000 TL
Sosyoloji Bölümü Burslu 12
Sosyoloji Bölümü %50 Burslu 12
Sosyoloji