ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Turist Rehberliği Programı

Değişen turizm sektörü koşullarına uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, insan sağlığına, etik değerlere önem veren, ülke sadakati ilkesine sahip ve toplumsal sorumluluklarını bilen turizm rehberliği programı, öğrenci- lerini turizm hizmetinin verildiği birçok alanda istihdam ederek, profesyonel turist rehberliği kokartı almalarını öncü bir program olmayı hedefler.

Bölüm Burs Öğrenci Sayısı Ücretler (+ % 8 KDV)
Turist Rehberliği Programı (Yeni) Ücretli 20.000 TL
Turist Rehberliği Programı (Yeni) Burslu 5
Turist Rehberliği Programı (Yeni) %50 Burslu 25
Turist Rehberliği Programı